Infomiasto.com © 2014  Privacy Policy

kioski multimedialne, digital signage, infokioski, totemy

Zapytanie ofertowe:

Dzięki oprogramowaniu infomat staje się urządzeniem pozwalającym klientowi na samodzielne poszukiwanie interesujących informacji wśród wszelkich dostępnych danych multimedialnych - tekstu, dźwięku, filmów, schematów, planów, mapek, itd. Infomat pozwala również na dostęp do Internetu, może to być pełny dostęp lub ograniczony jedynie do stron skonfigurowanych przez administratora. Infomat z odpowiednim oprogramowaniem umieszczony w miejscach publicznych staje się niezastąpionym narzędziem informacji, promocji czy reklamy audio wizualnej.

Niewątpliwą zaletą zastosowanego oprogramowania jest możliwość pracy zarówno jako urządzenie samodzielne jak i praca w sieci, w praktyce oznacza to że raz wprowadzona przez administratora informacja dostępna jest w tym samym czasie we wszystkich urządzeniach.

Wykorzystanie techniki multimedialnej daje możliwość szerokiego zastosowania, wszelki dane, informacje, zdjęcia lub animacje można dostosować według własnych upodobań. Dzięki uniwersalnemu oprogramowaniu kioski stanowią coraz częstsze wyposażenie stoisk na targach i wystawach. Państwa Firmy staną się doskonałymi centrami informatycznymi a ich ciekawa forma będzie dodatkiem podnoszącym prestiż Państwa Firmy.

Czy nie prościej wejść do banku i samemu dowiedzieć się jaki jest stan naszego konta? Dlaczego Klienci czekają w kolejce tylko po to by zasięgnąć informacji? Pozwólmy Klientowi dokonać wyboru i dajmy mu narzędzie, dzięki któremu oboje zaoszczędzicie czas.

Infomat to nic innego niż nowe, bezosobowe stanowisko obsługi Twojego Klienta.


                                                                        

Mupkiosk

autorskie oprogramowanie zarządzająco sterujące ( bezpieczna przeglądarka)

(placeholder)

Touchscreen

Solutions & Ideas

Dedykowane aplikacje kioskowe na zamówienie

Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy tworzenie aplikacji z wykorzystaniem funkcji typowych dla kiosków i ekranów dotykowych według kryteriów i oczekiwań klienta


LOTERIA

aplikacja napisana do obsługi loterii, klient otrzymuje kupon konkursowy z wydrukowanym kodem kreskowym zawierającym informacje o wygranej, po włożeniu kuponu do szczeliny kiosku, skaner odczytuje zakodowaną zawartość kuponu i wyświetla na ekranie odpowiednia informację, w przypadkuwygranej drukowany jest kupon z potwierdzeniem.

MEMORY

gra logiczna rozwijająca pamięć, gra polega na jak najszybszym odnajdowaniu karty do pary, na wynik ma wpływ zarówno czas gry jak i ilość odsłon nie trafionych. Przed rozpoczęciem gry wyświetlane są wszystkie karty przez definiowany okres czasu a następnie wszystkie karty zostają zasłonięte i rozpoczyna się odlicznie czasu. Wygląd kart mozna dowolnie zmieniać, mogą to być zatem obrazki związane  tematycznie z dowolnym miejscem zdarzeniem itp.

(placeholder)

Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba    kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie.

Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem

Możliwość automatycznego wyłączania/restartu komputera o określonej godzinie

Wyświetlenie menu umożliwiającego użytkownikowi wybór zaprogramowanych funkcji kiosku multimedialnego, jak również wyświetlenie i przywołanie tego menu w dowolnym momencie funkcjonowania z możliwością modyfikacji wyglądu menu (trzy tryby: statyczny - bmp, animowany - flash, pełnoekranowy - np strona www)

Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB, Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC

Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog) które kontroluje działenie oprogramowaniaądzającego i w razie konieczności dokonuje jego reinicjalizacji

Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu, lub zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle

Współpraca z Internet Explorer i Firefox (przeglądarka)

Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce poprzez wybranie pozycji menu, jak również przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego,

Możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych przez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów

Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania

Definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosku

Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów lub filmu video zamiast wygaszacza ekranu , odtwarzanie zostaje przerwane w przypadku detekcji użytkowanika

Praca kiosku w trybie internet on-line lub off-line.

Współpraca z ekranami dotykowymi - wirtualna klawiatura wprowadzanie danych przy użyciu wszystkich znaków dostępnych na standardowej klawiaturze z uwzględnieniem znaków polskich

Współpraca z ekranami dotykowymi - wirtualna klawiatura wprowadzanie danych przy użyciu wszystkich znaków dostępnych na standardowej klawiaturze z uwzględnieniem znaków polskich

Wbudowane statystyki oraz system alertów powiadamiąjacy o pracy kiosku

Zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowaną ingerencją, blokada dostępu do dysków lub partycji

Przykładowe funkcje oprogramowania zarządzającego