(placeholder)

Innowacyjne rozwiązanie dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu a także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Infomiasto.com © 2014  Privacy Policy

kioski multimedialne, digital signage, infokioski, totemy

Zapytanie ofertowe:

Dedykowane rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Jako oficjalny partner i dystrybutor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, implementujemy zintegrowane rozwiązanie przeznaczone do kiosków dedykowanym osobom niepełnosprawnym


"infomat-e®" to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany tak, aby informacja była dostępna dla szerokiego grona użytkowników, również bez różnego rodzaju dysfunkcji. Cechą architektury tego rozwiązania jest możliwość uruchomienia na kiosku informacyjnym (lub na wielu kioskach) oraz urządzeniach mobilnych włączonych w sieć komputerową. Uzyskuje się w ten sposób możliwość wykorzystania jednej bazy danych tekstów dla wielu typów interfejsów – treść ta sama, ale inny sposób prezentacji na różnych urządzeniach. Treść niezależna jest od sposobu prezentacji.


W skład systemu wchodzą:

          kiosk informacyjny infomat-eKiosk,

          bezprzewodowy kanał informacyjny infomat-eMobile,

          lokalny bezprzewodowy kanał informacyjny infomat-eBT,

          system dialogowy infomat-eSay,

          serwis informacyjny infomat-eCommunicator.


Nowoczesność rozwiązania

infomat-e® stanowi unikalne w skali światowej kompleksowe rozwiązanie obejmujące oprogramowanie oraz manipulator niezbędne dla udostępnienia zasobów informacyjnych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz, co nie mniej ważne, osobom pełnosprawnym. Stanowi przez to przykład tzw. projektowania uniwersalnego. Ze względu na kompleksowe potraktowanie problemu pozyskiwania informacji przez osoby z dysfunkcjami słuchu i wzroku prezentowany produkt nie posiada żadnych odpowiedników w Polsce ani na świecie. O unikalności systemu decyduje przede wszystkim możliwość korzystania z systemu zarówno przez osoby pełnosprawne jak i niewidzące i niesłyszące.

infomat-e® posiada pozytywne opinie

     •     Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych

     •     Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych.System infomat-e został nagrodzony Złotym Medalem Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES", który odbył się w dniach 1-4 kwietnia 2014 r. w Moskwie.

System infomat-e został nagrodzony Złotym Medalem kolejnych prestiżowych targów wynalazczości – tym razem w Genewie.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions jest jednym z największych tego typu wydarzeń na świecie. Co roku bierze w nim udział kilkuset wystawców z kilkudzięsieciu krajów.

Złoty Medal oraz Medal francuskiego Ministra ds. Unii Europejskiej – to nagrody uzyskane przez system infomat-e podczas 111. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine.

(placeholder)
(placeholder)